Get Adobe Flash player

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

zatrudni 

SPRZĄTACZKĘ   w  APARTAMENTACH   BYSTRA


Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Dział kadrowo-płacowy tel. 33/4991815

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni 

ratownika medycznego - kierowcę

Wymagania:

 • dyplom ratownika medycznego
 • zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane

Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Dział kadrowo-płacowy tel. 33/4991815

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poszukuje pracownika na stanowisko

Referent / Specjalista ds kadrowo - płacowych

Zadania:

 • kompletowanie dokumentów osobowych, zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie oraz kontrola ewidencji czasu pracy pracowników,
 • wprowadzanie danych związanych z zatrudnieniem pracowników do programu kadrowo-płacowego,
 • sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla pracowników,
 • dokonywanie przelewów związanych z naliczeniem i rozliczeniem wynagrodzeń,
 • sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń do planu finansowego,
 • obsługa ZUS, US, GUS, PPK
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia oraz druków ERP-7,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie/wyższe, 
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego;
 • biegła obsługa komputera,
 • doświadczenie w dziale kadrowo-płacowym,
 • otwartość na nowe zadania, wyzwania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (praca w grupie) oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania swoich obowiązków,

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • korzystne warunki finansowe

 Kontakt:

     Tel. 33/4991815

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyrekcja Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

zatrudni  Informatyka


Wymagania dla Informatyka Działu IT:

 • Umiejętność instalacji i naprawy infrastruktury sieci LAN (aktywna i pasywna),
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami komputerowymi,
 • Analiza usterek i błędów oraz podstawowa naprawa bieżących usterek urządzeń teleinformatycznych (komputery, drukarki)
 • Praca w zespole informatyków,
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • Mile widziana znajomość systemu medycznego HIS Optimed firmy Comarch,
 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe.

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Pełny etat

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lub składać osobiście w Sekretariacie CPiT w Bystrej z dopiskiem: „Dotyczy naboru do działu IT”

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

praca cov

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

lekarzy obszar chorób płuc

Oferujemy:

 •  warunki finansowe
 •  indywidualnie dopasowana forma i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33) 4991 801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  pilnie poszukuje

lekarzy obszar obszaru anestezjologii i intensywnej terapii

Oferujemy:

 •  warunki finansowe
 •  indywidualnie dopasowana forma i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33) 4991 801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje

lekarzy okres do pracy

w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dorosłych i dzieci

w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Oddziałach Pulmonologicznych

Oferujemy:

 • warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowana forma i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. 33/4991801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #000000;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje 

lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób płuc

Kontakt:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. (33)499-18-01
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. (33)499-18-15

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje 

lekarza specjalisty

do pracy w Poradni Alergologicznej dla dzieci i dorosłych. 

Opis stanowiska:

 • praca w poradni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Alergologiczna przy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (koło Bielska-Białej)

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia,

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora  tel. 33/4991801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej proszone są o składanie aplikacji zawierających:

 • prośbę do Dyrektora Centrum o zatrudnienie wraz z krótkim uzasadnieniem, wskazaniem rodzaju pracy oraz preferowanej formy zatrudnienia a także zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
 • przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i umiejętności odpowiednie do rodzaju pracy.

Aplikacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Centrum lub na adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Obsługę organizacyjną bazy danych do celów zatrudnienia realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pod powyższym numerem telefonu można uzyskać informacje o posiadanych aktualnie wolnych stanowiskach.

Szanowni Państwo,

Biorąc udział w organizowanym przez nasze Centrum procesie rekrutacyjnym, prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV/ List Motywacyjny) następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)​
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych  procesach rekrutacyjnych, przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie pozostałych moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)

Niniejszym, biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych do kontaktu, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( tel. kontaktowy, adres e-mail).

 Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata, 2, 43-360 Bystra jako pracodawca.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w tym:

 • w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1,2,3 , pozostałe dane5
 • w kolejnych naborach pracowników przez okres 9 m-cy4 (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę)

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
 2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
 3. Wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na określonym stanowisku

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie  Administrator wraz z osobami ściśle współpracującymi przy procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do numeru danych osobowych;
 5. prawo do kontroli skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193  Warszawa)

Informacja o danychu danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie z zakresu art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.