Get Adobe Flash player

Działania Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ukierunkowane są na Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Po uzyskaniu w 2009 roku certyfikatu jakości ISO 9001:2008 potwierdzającego wysokie standardy w zarządzaniu, przyszła pora, by dotychczasowe wysiłki w dziedzinie poprawy jakości zostały potwierdzone także certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, potwierdzającym najwyższe standardy udzielania świadczeń zdrowotnych.

Cały proces akredytacyjny Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej został przeprowadzony w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, którego beneficjentem systemowym było Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, a beneficjentami końcowymi wybrane ośrodki medyczne. 

Powołany przez Ministra Zdrowia zespół audytorów akredytacyjnych, na postawie przeglądu dokumentacji, rozmów z kierownictwem, personelem oraz pacjentami, dokonał oceny, w jakim stopniu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej spełnia 241 standardów akredytacyjnych w 19-tu  obszarach, m.in. bezpieczeństwa pacjenta, jakości terapii i jakości zarządzania.

Teraz już wiemy! Wiemy, że nasz ośrodek jest konkurencyjny w stosunku do innych podmiotów, które ubiegają się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasi Pacjenci z kolei mogą być pewni, że lecząc się w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej otrzymują usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszą wiedzą i technologią medyczną.

Z dumą prezentujemy uzyskany Certyfikat Akredytacyjny.

 

certyfikat akredytacyjny