Get Adobe Flash player

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej to nowoczesna, zinformatyzowana placówka medyczna, wykorzystująca jako narzędzie do prowadzenia działalności nowoczesny zintegrowany system informatyczny, umożliwiający sprawne zarządzanie dokumentacją medyczną oraz administracyjną. Pracownicy Centrum codziennie przetwarzają drogą elektroniczną znaczną ilość informacji i danych osobowych pacjentów, kontrahentów czy innych podmiotów współpracujących z naszym ośrodkiem. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa  informacji i komfort pracy personelu, po okresie przygotowań obejmujących  przegląd dokumentacji oraz cykl szkoleń wszystkich pracowników, Centrum poddało się zewnętrznej ocenie dotyczącej bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych informacji. W ramach audytu wizytowano wszystkie ośrodki przetwarzania danych – medyczne i administracyjne, oceniano dokumenty: m.in. politykę bezpieczeństwa informacji, instrukcje zarządzania systemem informatycznym a także weryfikowano realizację wewnętrznych procedur na każdym stanowisku pracy, by potwierdzić zgodność postępowania z obowiązującym w Polsce prawem w zakresie szeroko pojętej ochrony informacji. W wyniku przeprowadzonej oceny Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej uzyskało certyfikat „Bezpieczne Dane Osobowe” potwierdzający, że w codziennej pracy stosujemy dobre praktyki oraz spełniamy wymagania norm prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Przez pryzmat powyższego mamy nadzieję być postrzegani jako nowoczesny, odpowiedzialny podmiot, dbający o bezpieczeństwo własne oraz ochronę interesów klientów. 

 

2015.11.20 o nas certyfikaty bezpieczne dane osobowe