Get Adobe Flash player

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej otrzymało certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Audyt przeprowadzony ponownie przez firmę certyfikującą DNV GL potwierdził stosowanie najwyższych standardów zarządzania jakością w naszym szpitalu.

Pragniemy podkreślić, iż w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej przykłada się ogromną wagę nie tylko do jakości usług ocenianych wg międzynarodowych standardów, ale przede wszystkim do jakości relacji pacjent - personel. Wszystkie oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne Centrum sprawnie ze sobą współpracują dla dobra pacjenta.

W ośrodku w Bystrej spełnione są normy dotyczące wykwalifikowanej kadry oraz specjalistycznego wyposażenia. Placówka wykazuje się dobrą organizacją pracy, wdrożeniem nowoczesnych standardów, licznymi szkoleniami personelu zaangażowanego w stałe podnoszenie umiejętności, które decydują o prawidłowym leczeniu chorych.

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: 

  • pacjent otrzymuje usługi medyczne na najwyższym profesjonalnym poziomie, przy zapewnieniu poszanowania jego praw,
  • klient posiada gwarancję wiarygodności placówki,
  • pracownicy mają zagwarantowane bezpieczeństwo i profesjonalizm w pracy, m.in. poprzez możliwość opracowania własnych procedur, instrukcji, standardów postępowania oraz jasne określenie odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy, co umożliwia standaryzację postępowania, zwiększenie efektywności, a także zapobieganie niezgodnościom. 

 

iso9001