Get Adobe Flash player

Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, jako podmiotu leczniczego oraz organem inicjującym i opiniodawczym samorządu Województwa Śląskiego, jako podmiotu tworzącego podmiot leczniczy. Podstawą funkcjonowania Rady Społecznej są przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

W skład Rady Społecznej bieżącej kadencji, powołanej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 282/101/VI/2020 z dnia 05.02.2020 r. wchodzą: 

Przewodniczący Rady:  Barbara Gwiazda - Amrosz  
Przedstawiciel Wojewody:        Anna Paprot
Przedstawiciele Sejmiku:  Andrzej Kalata 
Agnieszka Biegun
Andrzej Marszałek 
Rafał Ryplewicz
Przemysław Kamiński
  Grzegorz Niemczyk