Get Adobe Flash player
 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Laboratorium medyczne realizuje następujący zakres świadczeń diagnostycznych:

Pracownie analityczne

 • szeroki zakres badań biochemicznych, hematologicznych, analitycznych oraz serologicznych,

Pracownie mikrobiologiczne

 • diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń układu oddechowego
 • mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy z oceną lekooporności (bakterioskopia, system szybkiej hodowli MB BACT)

Pracownie histopatologii i cytologii

 • badania cytologiczne materiałów biologicznych (plwocin, aspiratów oskrzelowych, popłuczyn oskrzelowych, płynów z jam ciała)
 • diagnostyka śródoperacyjna
 • wykonanie i ocena preparatów patomorfologicznych 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wpisane jest do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 0485 i spełnia wymogi oraz normy określone przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualna lista medycznych laboratoriów diagnostycznych w poszczególnych województwach publikowana jest na stronie www.kidl.org.pl w zakładce Laboratoria


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne poddawane jest na bieżąco certyfikacji oraz zewnętrznej kontroli i ocenie jakości oraz wiarygodności badań m.in. przez:
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (Powszechny Program Sprawdzianów ocen wiarygodności badań laboratoryjnych)
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie (Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO)
 • Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Warszawie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 • Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z siedzibą w Gdańsku (Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie Hematologicznej Diagnostyki Mikroskopowej Krwi)
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (Krajowy program zewnętrznej oceny jakości dla laboratoriów immunologii transfuzjologicznej)
 • Instytucję Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań BioSystems (External Quality Assessment Program PREVECAL)
 • Instytucję Wewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości Badań StandLab (Zintegrowany program kontroli jakości StandLab IQS)