Get Adobe Flash player

EFRR kolor poziom rgb

ATH UE


projektUE 11.2020

Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 poprzez doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych oraz pracowni diagnostycznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wyposażenie w środki do dezynfekcji /2020/


171214 EFRR

Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2018-2020/


Inwestycja w odnawialne źródła energii - optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2017/

Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2015-2016/

Tworzenie i rozwijanie regionalnych produktów turystycznych poprzez utworzenie parku tematycznego oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej /2014/

Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2013/

Rewitalizacja wraz z odtworzeniem walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowego zespołu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej /2011-2012/

Modernizacja obiektu 'Dyrektorówki' w celu podniesienia jakości i dostępu usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanego do wymogów prawa   /2010-2011/

Poprawa jakości oraz dostępności usług Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych /2010-2011/