Get Adobe Flash player

Szanowni Pacjenci

Przed przyjęciem do Szpitala prosimy o kontakt telefoniczny z Izbą Przyjęć tel. 33 4991 900 lub dyżurką lekarską Oddziału, do którego mają Państwo skierowanie:

Oddział Pulmonologiczno Onkologiczny z Chemioterapią - 33 4991 842

Oddział Chorób Wewnętrznych - 33 4991 873

Oddział Pulmonologiczny i Niewydolności Oddechowej - 33 4991862

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Chorób Płuc i Gruźlicy - 33 4991 882

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów - 33 4991 892

 Przyjęcie do szpitala

 Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien: 

1. Stawić się w szpitalnej Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie 4.
2.  Posiadać i okazać skierowanie do przyjęcia na oddział szpitalny.
3.  Posiadać i okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. 
4.  Posiadać i przekazać pełną dokumentację medyczną dotyczącą danego schorzenia, a także dokumentację z leczenia m.in. internistycznego, kardiologicznego, onkologicznego (niezależnie od tego kiedy miało ono miejsce), płyty lub klisze z wynikami badań radiologicznych.
5.  Wypełnić, na udostępnionym mu druku, upoważnienie dla osób bliskich. Tylko pacjent i osoba/y wskazana/e przez pacjenta w tym upoważnieniu będą miały możliwość otrzymania informacji o stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną. Na każdym etapie pobytu w szpitalu pacjent może zmienić treść upoważnienia poprzez zgłoszenie tego faktu lekarzowi prowadzącemu.
6.  Posiadać: piżamę, obuwie zamienne, przybory toaletowe i inne potrzebne do utrzymania higieny, spis przyjmowanych leków, leki własne specjalistyczne oraz, jeśli pacjent używa, kule ortopedyczne, aparaty słuchowe, protezy, itp.
 Centrum Diagnostyki Raka Płuca

Centrum Diagnostyki Raka Płuca stanowi integralną część Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej przy ul. Fałata 2.

Zadaniem Centrum jest kompleksowe świadczenie usług medycznych, diagnostyczno - terapeutycznych w zakresie leczenia nowotworów klatki piersiowej.

Pacjenci są objęci opieką od momentu podejrzenia wystąpienia choroby do ustalenia rozpoznania i dalszego procesu leczniczego.

Koordynatorem Pacjenta Onkologicznego w CPiT jest Pani Agnieszka Kucharska, tel. 570 297 988

Co warto wiedzieć?

  • Jeśli lekarz rodzinny podejrzewa chorobę nowotworową zakłąda kartę DILO
  • Aby rozpocząć leczenie nowotworu w CPiT pacjent kontaktuje się z Koordynatorem Pacjenta Onkologicznego
  • Koordynator w porozumieniu z lekarzem ustala kolejne etapy diagnostyki i leczenia
 Pobyt w szpitalu
1.  Po dopełnieniu formalności w Izbie Przyjęć pacjent zostanie pokierowany do określonego oddziału szpitalnego, do którego należy się udać niezwłocznie zgłaszając swoją obecność w punkcie pielęgniarskim (dyżurce pielęgniarskiej).  
2.  Pielęgniarka zapozna pacjenta z oddziałem oraz wskaże miejsce w sali chorych. 
3.  Pacjent zostanie poinformowany o prawach pacjenta oraz otrzyma do wglądu „Poradnik dla pacjenta i rodziny”, w którym zawarte są pomocne informacje związane z pobytem w szpitalu.  
4.  Każdy pacjent ma wyznaczonego lekarza prowadzącego, który bezpośrednio prowadzi leczenie i udziela informacji o stanie zdrowia. 
5.  Personel medyczny udziela informacji o stanie zdrowia wyłącznie pacjentowi i bliskim upoważnionym przez pacjenta w stosownym oświadczeniu złożonym podczas przyjęcia do szpitala. Pacjent może upoważnić do otrzymania informacji więcej niż jedną osobę bliską. Personel medyczny nie udziela informacji o stanie zdrowia telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej (nawet osobom wskazanym w upoważnieniu).
6.  Wizyty lekarskie odbywają się codziennie. 
7.  Pacjenci mają obowiązek dbać o higienę osobistą oraz porządek w swoim otoczeniu. 
8.  Pielęgniarki pomagają w wykonywaniu codziennych zabiegów higienicznych pacjentom potrzebującym pomocy.  
9.  Pacjent jest informowany o wszystkich zabiegach, badaniach diagnostycznych i metodach leczenia. Pacjent ma prawo udzielić zgody na działania medyczne lub odmówić proponowanego leczenia. 
10.  Większość badań i zabiegów wykonywana jest w godzinach przedpołudniowych.  
11.  Pacjenci otrzymują leki zgodnie ze zleceniem lekarskim. Nie wolno przyjmować innych leków bez wiedzy lekarza prowadzącego.  
12.  Niedopuszczalne jest konsultowanie pacjenta na prośbę rodziny przez osoby inne niż zatrudnione w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, chyba że konsultacja nastąpi w porozumieniu z kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym.
13.  Dietę dla pacjenta ustala lekarz prowadzący i dietetyk.
14.  Posiłki przynoszone pacjentom z domu muszą być świeże i zgodne z ich dietą.
15.  W każdym oddziale znajdują się lodówki przeznaczone wyłącznie dla pacjentów. Produkty spożywcze przechowywane w lodówce należy umieścić w pojemniku plastikowym oraz podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta. Etykiety do opisania żywności dostępne są w pobliżu lodówek lub w dyżurkach pielęgniarskich.
16.  Przed wypisaniem ze szpitala należy zabrać z lodówki swoją niewykorzystaną żywność.
17.  Każdy oddział szpitala posiada własny regulamin organizacyjny, z którego pacjent zostaje zapoznany na początku hospitalizacji. Za zachowanie naruszające zasady regulaminu pacjent może być wypisany z oddziału w trybie natychmiastowym. 
18.  Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w depozycie, w wydzielonej szafce, do której dostęp ma tylko pacjent. Korzystanie z depozytu jest dla pacjenta bezpłatne. 
 Odwiedziny w oddziałach w czasie pobytu pacjenta w szpitalu
1. Odwiedziny pacjentów dozwolone są we wszystkie dni tygodnia, od godzin porannych do wieczornych.
2.  Odwiedziny powinny być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych. W porze nocnej odwiedziny są zabronione.
3.  W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin na zasadach określonych przez personel medyczny.
4.  W przypadku zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą być wstrzymane.
5.  Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób. 
 Udogodnienia dla pacjentów i gości
1. Przy wjeździe na teren szpitala oraz przy wejściu do Pawilonu 4, będącego największym pawilonem medycznym Centrum, funkcjonują punkty informacyjne. 
2.  Na terenie Centrum, bezpośrednio przed bramką wjazdową na teren szpitala, znajduje się kilkadziesiąt stanowisk parkingowych. Kolejne miejsca parkingowe dostępne są w strefie płatnego wjazdu na terenie szpitala.
3.  Przy każdym pawilonie wydzielone zostały miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.
4.  W każdym pawilonie szpitalnym lub oddziale znajduje się wydzielone pomieszczenie lub strefa, gdzie można swobodnie usiąść, napić się kawy i porozmawiać z odwiedzającymi.
5.  W Pawilonie 4 do dyspozycji pacjentów i gości oddana została komfortowo wyposażona strefa wypoczynkowa wyposażona w wygodne kanapy, fotele i stoliki, duży telewizor a także węzeł sanitarny dostosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. 
6.  W Pawilonie 4, bezpośrednio przy strefie wypoczynkowej, funkcjonuje ponadto dobrze zaopatrzony bufet – kawiarnia dysponujący dodatkowymi stolikami i kilkudziesięcioma miejscami siedzącymi.
7. W czasie pobytu w Centrum, w przypadku braku wyraźnych przeciwwskazań lekarskich, pacjenci mogą w pełni korzystać, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w dyżurce pielęgniarskiej, z zadbanego szpitalnego parku i ogrodu. Więcej informacji na temat kompleksu parkowo-ogrodowego znajdą Państwo w zakładce „WYPOCZYNEK I TURYSTYKA”.
 Wypis ze szpitala
1. Przy wypisie ze szpitala pacjent otrzymuje od lekarza kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
2.  Jeśli przy wypisie lekarz zaleci zwolnienie z wykonywania pracy, do uzyskania zwolnienia lekarskiego (L4) potrzebne są następujące dokumenty: 
  • dowód osobisty lub NIP pacjenta,
  • nazwa i NIP zakładu pracy, w którym pacjent jest zatrudniony.
3.  Jeśli pacjent po wypisie ze szpitala wymaga szczególnego rodzaju pielęgnacji, wówczas do lekarskiej karty informacyjnej dołączony jest tzw. „Wypis pielęgniarski”, zawierający szczegółowy opis sposobu postępowania w procesie pielęgnacji domowej.
 Postępowanie z rzeczami osobistymi po pobycie w szpitalu

 POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI PO POBYCIE W SZPITALU

 Szpitalny Zespół Wspierający

 zespol wspierajacy mini