Get Adobe Flash player
 Godziny pracy poradni
Poniedziałek / Wtorek / Czwartek              7:00 - 18:00
Środa / Piątek   7:00 - 14:35
 Godziny rejestracji do poradni
Poniedziałek / Wtorek /  Czwartek             7:00 - 18:00                            
                                    
Środa / Piątek                                              7:00 - 14:00
    
 Formy rejestracji do poradni:
 • osobista
 • telefoniczna     
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • za pośrednictwem platformy on-line
 • poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Lokalizacja poradni:
Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”
 Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 845, (33) 4991 967

 Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

 Wymagania dotyczące rejestracji:
 • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy przedłożyć skierowanie do Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (dodatkowych informacji udziela rejestracja).
 • Jeśli rejestracja odbyła się w formie telefonicznej, skierowanie należy donieść niezwłocznie po zarejestrowaniu się (nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty rejestracji - po tym terminie pacjent będzie skreślony z kolejki oczekujących na wizytę w poradni).
 • W przypadku skierowań do poradni specjalistycznych z adnotacją lekarza kierującego "PILNE" wymagana jest osobista obecność pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu. Skierowanie z adnotacją "PILNE" dopisaną ręcznie przez lekarza kierującego, wymaga autoryzacji imienną pieczątką lekarza z podpisem.
 Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:
Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
 • aktualne wyniki badań:
  • morfologia krwi (wynik ważny 1 miesiąc)
  • RTG klatki piersiowej (wynik ważny pół roku)
 • posiadaną dokumentację medyczną (np. kserokopię wypisów ze szpitala, poprzednie RTG klatki piersiowej lub inne badania radiologiczne, wyniki badań laboratoryjnych)
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)
 • kartę chipową (jeśli pacjent posiada)
 Wymagania dotyczące wypisania zwolnienia L4:
Do wypisania druku zwolnienia L4 pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
 • dowód osobisty
 • NIP zakładu pracy
 Punkt pobrań:
 • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 - 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.

  Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki i środy od 08:00 do 09:30.

 • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.