Get Adobe Flash player
 Godziny pracy poradni
Od poniedziałku do piątku             
8:00 - 18:00
 Godziny rejestracji do poradni
Od poniedziałku do piątku              7:30 - 17:30
 Formy rejestracji do poradni:
  • osobista
  • telefoniczna     
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • za pośrednictwem platformy on-line
 Lokalizacja poradni:
Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”
 Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 877

 Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

 Wymagania dotyczące wypisania zwolnienia L4:
Do wypisania druku zwolnienia L4 pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
  • dowód osobisty
  • NIP zakładu pracy
 Punkt pobrań:
  • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 - 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.

    Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki i środy od 08:00 do 09:30.

  • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.

Zlecenie na wystawienie recepty proszę przesyłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w tytule wiadomości proszę wpisać "recepta".