Get Adobe Flash player
 Godziny pracy poradni
Od poniedziałku do piątku               7:00 - 17:00
 Godziny rejestracji do poradni
Od poniedziałku do piątku               7:00 - 17:00
 Formy rejestracji do poradni:
  • osobista
  • telefoniczna     
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • za pośrednictwem platformy on-line
 Lokalizacja poradni:
Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Pawilon nr 1 - parter
 Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 866

 Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

 Wymagania dotyczące rejestracji:
  • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy przedłożyć skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej.
  • Jeśli rejestracja odbyła się w formie telefonicznej, skierowanie należy donieść niezwłocznie po zarejestrowaniu się (nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty rejestracji - po tym terminie pacjent będzie skreślony z kolejki oczekujących na wizytę w poradni).
 Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:
Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
  • posiadaną dokumentację medyczną
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)
  • kartę chipową (jeśli pacjent posiada)
 Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.